Dýchání DeVilbiss

Pneumokonióza

 Pneumokonióza je plicní onemocnění, které vzniká dlouhodobou inhalací vzduchu obsahující anorg...

Hypoxie a hypoxémie

Hypoxie je stav, kdy tkáně v těle nemají dostatek kyslíku. Za hypoxémii se označuje nízký obsah kysl...

Myopatie

Myopatie patří mezi neurologické poruchy. Jedná se o nervové onemocnění převážně kosterních svalů. V...

Chronická obstrukční plicní nemoc

CHOPN Chronická obstrukční plicní nemoc označováno zkratkou CHOPN nebo anglicky COPD je velmi ...