Pulzní oxymetr: Použití, měření a jak funguje

Pulzní oxymetrie je neinvazivní a bezbolestná metoda monitorování, která měří hladinu nasycení kyslíkem nebo hladinu kyslíku v krvi. Dokáže rychle detekovat i malé změny v tom, jak efektivně je kyslík přenášen do končetin nejdále od srdce, včetně nohou a paží.

Pulzní oxymetr je malé zařízení podobné sponě, které se připojuje k malé části těla, jako jsou prsty nebo ušní lalůček. Nejčastěji se nasazuje na prst a často se používá v prostředí kritické péče, jako jsou pohotovostní služby nebo nemocnice. 

Účelem pulzní oxymetrie je zkontrolovat, jak dobře vaše srdce pumpuje kyslík do těla. Lze jej použít ke sledování zdraví jedinců s jakýmkoliv typem onemocnění, které může ovlivnit hladinu kyslíku v krvi, zvláště když jsou v nemocnici. 

Mezi tyto onemocnění patří:

Existuje mnoho různých běžných případů využití pulzní oxymetrie, včetně:

 • posouzení, jak dobře funguje nová léčba plic,
 • vyhodnocení, zda někdo potřebuje pomoc s dýcháním,
 • vyhodnocení, jak užitečný je ventilátor,
 • sledování hladiny kyslíku během nebo po chirurgických zákrocích, které vyžadují sedativa,
 • zjišťování, jak účinná je doplňková kyslíková terapie, zvláště když je léčba nová,
 • posouzení něčí schopnost snášet zvýšenou fyzickou aktivitu,
 • vyhodnocení, zda někdo na chvíli přestane dýchat během spánku – jako v případě spánkové apnoe – během studie spánku.

Jak funguje pulzní oxymetr a jak měří hodnoty saturace kyslíkem?

Pro měření se přístroj umístí na prsty či ušní lalůček. Prstový pulzní oxymetr je malý zhruba jako kolíček na prádlo a pomocí infračerveného a červeného paprsku světla prosvítí tkáň. Senzor pak snímá průchodnost paprsku skrz prokrvenou tkáň a zobrazí saturaci hemoglobinu kyslíkem. 

Jedná se o bezbolestný proces. Pulzní oxymetr vám je schopen zobrazit vaše hodnoty saturace kyslíkem spolu s vaší srdeční frekvencí.

Krok za krokem procedurou

Pulzní oxymetrii lze použít jak v ústavních, tak v ambulantních zařízeních. V některých případech vám lékař může doporučit, který pulzní oxymetr má cenu si vybrat pro domácí použití.

Proces pulzní oxymetrie je následující:

 • Nejčastěji bude zařízení podobné klipu umístěno na prst, nebo ušní lalůček. Můžete pociťovat malý tlak, ale není to bolestivé. V některých případech může být na prst nebo na čelo přilepená malá sonda. Pokud máte nalakované nehty, můžete být vyzváni k odstranění laku.
 • Sondu necháte zapnutou tak dlouho, jak je potřeba, abyste mohli sledovat puls a saturaci kyslíkem. Při měření schopností fyzické aktivity to bude během rozsahu cvičení a během období zotavení. Během chirurgického zákroku bude sonda předem připojena a odstraněna, jakmile budete vzhůru a již nebudete pod dohledem. Někdy se používá jen k jednomu rychlému kontrolnímu měření.
 • Po skončení testu je svorka nebo sonda odstraněna.

Měření pulzním oxymetrem

Pulzní oxymetrie je obvykle relativně přesný test. To platí zejména při použití vysoce kvalitního vybavení ve většině lékařských ordinací nebo nemocničních zařízení. Výsledky bývají s 2% rozdílem v obou směrech od toho, čím skutečně jsou. 

Pokud byla vaše hodnota například 82 %, vaše skutečná úroveň nasycení kyslíkem může být kdekoliv od 80 do 84 %. Je však třeba vzít v úvahu kvalitu křivky a hodnocení jednotlivce. Přesnost mohou ovlivnit faktory, jako je pohyb, teplota nebo i lak na nehty.

Obvykle by více než 89 % vaší krve mělo být okysličené. Toto je úroveň nasycení kyslíkem potřebná k udržení vašich buněk – a tím vašeho těla – zdravých. Přestože se předpokládá, že dočasná saturace kyslíkem pod touto hodnotou nezpůsobuje poškození, opakované nebo dlouhodobé případy snížení úrovně nasycení kyslíkem mohou být zdraví škodlivé.

Úroveň saturace kyslíkem 95 % je považována za normální pro většinu zdravých jedinců. Hodnota 92 % naznačuje potenciální hypoxii nebo nedostatek kyslíku transportující do tkání v těle.

Co dělat po měření?

Jakmile test skončí, jsou hodnoty okamžitě k dispozici. To pomáhá určit, zda je nutné provést další testování nebo léčbu. Pokud například hodnotíte, jak úspěšná je vaše terapie doplňováním kyslíku, měření, které je stále na nízké úrovni, může naznačovat potřebu více kyslíku.

Váš lékař vám bude moci říci, jaké jsou další kroky. Pokud používáte domácí pulzní oxymetr, dá vám vědět, jak často odečítat naměřené hodnoty a co dělat, pokud jsou pod nebo nad určitou úrovní.

Závěrem

Pulzní oxymetrie je rychlý, neinvazivní a zcela bezbolestný test. Je bez jakýchkoli rizik kromě možného podráždění pokožky lepidlem používaným u některých typů sond.

Pořiďte si svůj vlastní oxymetr ještě dnes na našem webu proormedent.

Přečtěte si také:

 1. Co je to pneumokonióza?
 2. Co je to hypoxie a hypoxemie?
 3. Co je to myopatie?