Chronická obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc

Chronická obstrukční plicní nemoc označováno zkratkou CHOPN nebo anglicky COPD je velmi závažné plicní onemocnění, které je charakterizováno omezeným prouděním vzduchu v průduškách. Toto omezení se odborně nazývá bronchiální obstrukce. Omezené proudění vzduchu způsobuje zánět, který je vyvolán dráždivou reakcí na vdechované látky, jako jsou kouření, škodlivé plyny či látky.

Zánět postihuje dolní cesty dýchací včetně periferních průdušek a plicních cév (plicní hypertneze).

Vývoj tohoto onemocnění je velmi pozvolný. Velmi často jej v prvé řadě nevnímáme a nevěnujeme mu potřebou pozornost. To je ale chyba. CHOPN se totiž umístila v celosvětovém žebříčku mortality (úmrtnost - je počet zemřelých na dané onemocnění za určité časové období) na třetím místě. V České republice na chronický zánět plic zemře ročně okolo 3500 pacientů, což je 35x více než např. na astma.

Za nejčastější příčinu onemocnění je považováno kouření, a to až v 80 % případů. Dále hraje svou roli genetika a škodlivé prostředí, kterému je člověk vystaven (prašné prostředí, znečistěný vzduch a chemické výpary např. v zaměstnání). Největší riziko tedy přináší kouření tabákových výrobků. Riziko se ale zvyšuje i u pasivních kuřáků, a to až o 48 %. Nemoc se projevuje převážně u mužů.

Mezi příznaky onemocnění patří celodenní kašel, zřídka se kašel vyskytuje v noci. Chronické vykašlávání hlenu (expektorace), dušnost, která se postupem času zvyšuje, špatná tolerance fyzické námahy (zadýchávání při práci na které navazuje dušnost). Veškeré symptomy se navíc zhoršují a přidávají se nové.

CHOPN prochází několika stádii. Stále je vedena jako nevyléčitelná nemoc, a proto je nutné vše odhalit včas a zahájit léčbu, které je v současné době již na velmi dobré úrovní a léky zabírají.

Klasifikace stupně onemocnění CHOPN se odvíjí od výsledků spirometrického vyšetření. Stupně onemocnění jsou 4.

  1. lehké – Pacient často pociťuje abnormalitu dýchání. Může se vyskytovat chronický kašel a chronické vykašlávání hlenu.
  2. středně těžké – Nemusí být chronické projevy, ale většinou dochází k progresi příznaků. Velmi časté je nezvládání fyzické námahy z důvodu dušnosti.
  3. těžké – Zhoršuje se dušnost. Velmi omezuje pacienta i při běžných aktivitách.
  4. velmi těžké – Příznaky ohrožují pacienta na životě.

 

Léčba je zaměřena na zmírňování příznaků a zabránění progrese tohoto onemocnění. Cílem je zlepšení kvality života, snížení úmrtnosti a zvýšení fyzické výkonnosti člověka.

Léčba je spojena s nutným ukončením kouření. Aplikace léčiv pomocí inhalátorů (Farmakoterapie). Vhodná je dechová rehabilitace – (dechová gymnastika, respirační fyzioterapie). Důležitá je i prevence v podobě očkování proti chřipce či pneumokokové infekci. Velmi důležitou součástí léčby je dlouhodobá domácí oxygenoterapie u všech stádií onemocnění. Ta je aplikována u pacientů několik hodin denně. Jedná se o léčbu koncentrovaným kyslíkem, který je dodáván kyslíkovým koncentrátorem (oxygenátorem) pacientovi pomocí kyslíkových brýlí nebo masky. Ten si lze zakoupit či pronajmout na potřebnou dobu.

Přečtěte si také:

  1. Co je to alergie a jak se léčí?
  2. Oxygenoterapie – odhalte tajemství terapie kyslíkem
  3. Jak na astma a lepší dýchání