Jak na astma a lepší dýchání

Jak na astma a lepší dýchání

Představte si kvetoucí louku, nádech, výdech…  A najednou přichází ztížený dech. Kašel. Sípání. Alergie. Špatně se dýchá. Vítejte v kůži astmatika...

Astma jako civilizační choroba

Astma trápilo lidi již ve starověkém Egyptě, kde jej léčili pitím vonné směsi, z řečtiny pak pochází jeho označení ἅσθμα (ásthma) a znamená krátkodechost. Zastaralý název je záducha. Patří k největším civilizačním chorobám a trpí jím čím dál více dětí (až 10 %), většina astmatiků jsou i alergici. Astma je chronické onemocnění dýchacích cest s křečemi průduškového svalstva a dočasným omezením průtoku vzduchu průduškami. Astmatik má ztížený dech a symptomy jako zrychlený, měkký dech, kašel svírání na hrudi, dušnost nebo sípání.

Rozeznáváme dva druhy astmatu:

 • astma průduškové (astma bronchiale) – chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest
 • astma srdeční (astma cardiale) – dušnost vycházející z poruchy levé srdeční komory, kdy se v plicích hromadí krev

Pojem astma se však v současnosti chápe jako označení pro astma průduškové.

Co astma způsobuje

Astma je vyvoláváno celou řadou faktorů, které mají vliv na závažnost nemoci i odpověď organismu na léčbu. Faktory jsou původu environmentálního, vývojového či genetického.

Mezi environmentální faktory patří:

 • znečištění vzduchu,
 • alergeny (prachoví roztoči, švábi, zvířecí kůže a srst a plísně)
 • chemické látky přítomné v životním prostředí,
 • kouření během těhotenství a po porodu,
 • znečištění ovzduší způsobené dopravou,
 • těkavé organické sloučeniny v bytě nebo domě,
 • ftaláty obsažení v PVC,
 • chlorace v plaveckých bazénech,
 • virové infekce dýchacího ústrojí 

Souvislost s astmatem bylo do roku 2005 prokázána u 25 genů, v roce 2006 jich bylo už přes 100 a jejich počet stále roste. Často se jedná o geny související s imunitním systémem nebo modulací zánětu.

Sezónní záležitost

V jarním období, kdy je zvýšený výskyt pylů, může propukat astma sezónně. Původce alergie jde vcelku dobře zjistit. Alergii na pyly značí podrážděný nos a senná rýma. Alergie na jídlo doprovází otok rtů, průjmy a žaludeční nevolnost.

Diagnóza a klasifikace

Astma je jako onemocnění dobře rozpoznatelné, jeho diagnóza však není nijak jednotně stanovena. Vychází se obvykle ze vzorce symptomů, reakcí na léčbu v průběhu času a spirometrie (vyšetření zjišťující funkci pacientových plic).  

Stejně tak i klasifikace astmatu není možná jen z jednoho hlediska. Astma je klinicky klasifikováno podle četnosti symptomů, objemu vzduchu za vteřinu usilovného výdechu a vrcholu průtokové rychlosti na:

 • občasné,
 • slabé přetrvávající,
 • středně těžké, přetrvávající,
 • těžké přetrvávající.

A aby toho nebylo málo, můžeme dělit astma na atopické (alergické) nebo neatopické (nealergické), podle toho, jestli jsou symptomy vyvolány alergeny.

Záchvat astmatu

Mezi klasické příznaky astmatického záchvatu patří dušnost, sípání a svírání na hrudi. U některých jedinců se projevuje hlavně kašlem. Během záchvatu se objevují další symptomy jako namodralé nehty a kůže (z nedostatku kyslíku), nadmutí hrudníku, paradoxní puls (slabší během nádechu a silnější při výdechu) a zapojení pomocných dýchacích svalů.

Záchvat může vyvolat znečištěné ovzduší, pyly, plísně, včelí a vosí jed, zvířecí chlupy, úzkost, emoční napětí, ledový vzduch nebo i velká tělesná námaha a další. Astmatický záchvat může zapříčinit i smrt, k jeho zastavení se doporučuje:

 • povolit těsný oděv
 • použít sprej na astma (inhalátor)
 • poloha polosedu (u např. sed na zemi s nataženýma nohama a zády opřenými o zeď)
 • sledování stavu a při vážném nebo nezlepšujícím se záchvatu zavolat lékařskou pomoc

Léčba astmatu znamená zlepšení symptomů

Lék na astma jako takové neexistuje, ale s pomocí specifického plánu sledování a léčby symptomů je možné dosažení zlepšení. Největšího účinku v léčbě lze dosáhnout identifikací faktorů, které astma spouští (například cigaretový kouř) a vyloučení jejich přítomnosti blízko pacienta. Jestliže se vyhýbat nelze, přichází na řadu podávání léků. Farmaka jsou volena i na základně závažnosti a četnosti symptomů. Přípravky na astma mohou být krátkodobě a dlouhodobě působící.

Oxygenoterapie

Přístroj

Léčba pomocí inhalace kyslíku, kdy je zapotřebí dopravit do těla dostatek kyslíku, se nazývá oxygenoterapie. V doběvirových onemocnění jako je i nekonečně diskutovaný Covid-19 pomáhá tato terapie čistit plíce. Prodlužuje dobu přežití a zlepšuje kvalitu života pacientů. Oxygenerátory (kyslíkové koncentrátory) vyrábějí kyslík z okolního vzduchu a můžete je využít při domácí oxygenoterapii. Kyslík se aplikuje na základě doporučení od lékaře. Na cesty autem nebo procházky lze dokonce využít i přenosného oxygenerátoru.

Kyslíkové koncentrátory si můžete zapůjčit a využívat neomezeně jejich účinků v pohodlí domova. Pro domácí prostředí doporučujeme Kyslíkový koncentrátor - DeVilbiss Compact 525, u kterého se kyslík aplikuje pomocí masky či kyslíkových brýlí až po dobu 16 hodin denně. Pří stálé aplikaci je nutné mít pauzy v délce 2 hodiny. Tento koncentrátor je mobilní (na kolečkách), a tak si jej umístíme tam, kam potřebujete. Nezapomeňte, že kyslík je třeba aplikovat na doporučení lékaře.

Ať trpíte astmatem a zhoršeným dýcháním celý rok nebo sezónně, hůře se vám dýchá, nebo jen chcete ulehčit svým plicím v boji proti virovým onemocněním, oxygenoterapie je skvělým tipem.

 

Přečtěte si také:

 1. Co je to pneumokonióza?
 2. Co je to hypoxie a hypoxemie?
 3. Co je to myopatie?