Video: Kyslíkový koncentrátor iGo DeVilbiss – přenosný

Mobilní kyslíkový koncentrátor iGo od společnosti DeVilbiss je americké výroby. Je určen uživatelům, kteří jsou závislí na kyslíku a chtějí cestovat, projít se a nebo potřebují například na kontrolu k lékaři.

Přístroj je schválen pro provoz i na palubách letadel, a proto je možné s ním bez problému cestovat. A téměř jako jediný mobilní kyslíkový koncentrátor je schopen dodávat až 6 litrů kyslíku za minutu

Je napájen buď z baterie nebo může fungovat i jako statický koncentrátor s napájením ze sítě či zásuvky v automobilu. Provoz baterie je až 5 a půl hodiny a to je dostatečně dlouhá doba na to, abyste někam dojeli.

V případě, že by byl přístroj připojený do sítě, může fungovat i jako statický kyslíkový koncentrátor, takže pokud někdo třeba jede na chalupu nebo na dovolenou, může si brát jenom tento přístroj a nemusí se obávat, že by byl určen jen k nějakému mobilnímu převozu.

Bližší představení přístroje

Než přístroj spustíme, projděme si jednotlivé piktogramy, co znázorňují na přístroji. Jako první je zde výstup z přístroje, na který se napojují buď kyslíkové brýle pomocí kanyly nebo kyslíková maska.

Piktogramy:

 • tlačítko pro zapnutí a vypnutí,
 • kontrolka napájení,
 • kontrolka pulzního módu, zda funguje správně,
 • kontrolka pro správné zobrazení hladiny kyslíku (kyslíkový koncentrátor dodává kontinuálně zhruba 93% koncentrovaný kyslík),
 • kontrolka u kyslíku se šipkou dolů (začne svítit žlutě, pokud je koncentrace nižší než 93%),
 • kontrolka servisního klíče pro zobrazení, že je s přístrojem něco v nepořádku, která svítí červeně,
 • tlačítko pro zapnutí či vypnutí pulzního kontinuálního průtoku kyslíku.

Tento přístroj funguje ve 2 režimech

 • Kontinuální průtok kyslíku – kontinuální průtok znamená, že je neustálý průtok kyslíku – který je možné nastavit mezi 1 až 3 litry za minutu.
 • Pulzní mód – v tomto módu je možné nastavit režim průtoku od 1 litru do 6 litrů za minutu. Pulzní mód znamená to, že přístroj rozezná, kdy se uživatel nadechuje a dodává kyslík pouze při nádechu a při výdechu jej nedodává.

Další kontrolky značí signalizaci stavu baterie (čím méně kontrolek svítí, tím méně zbývá energie v baterii).

Jak přístroj funguje v praxi

Ukažme si na příkladu, jak může vypadat používání přístroje:

 1. Zapnuli jsme přístroj a vidíme podle kontrolky, že hladina kyslíku je 93 % a více a v současné chvíli funguje přístroj v kontinuálním průtoku s nastavením 3 litrů za minutu. 
 2. V případě, že bychom chtěli přepnout na pulzní mód, stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí kontinuálního průtoku kyslíku vypneme tento průtokový mód a můžeme nastavit tlačítky plus a mínus až 6 litrů průtoku za minutu.
 3. Pulzní mód je neustále kontrolovaný, tzn. pokud by pacient nebo uživatel správně nedýchal a potřeboval by vyšší průtok a nebo kontinuální průtok, po 30 vteřinách, pokud je uživatel neaktivní a špatně dýchá, začne svítit kontrolka pulzního módu a v případě, že by uživatel nereagoval či nezačal správně dýchat, tak se přístroj po 60 vteřinách automaticky přepne do kontinuálního průtoku.
 4. Bliká-li žlutě kontrolka pulzního módu, znamená to, že signalizuje, že je něco v nepořádku – že se nedýchá správně v pulzním módu. Za malou chvíli by se tak měl přístroj přepnout do módu kontinuálního průtoku. 
 5. Přístroj se sám přepnul do kontinuálního průtoku, protože automaticky rozeznal, že jsme nedýchali a že potřebujeme kontinuální průtok kyslíku.

Koupit kyslíkový koncentrátor iGo DeVilbiss – přenosný zde

Pronajmout kyslíkový koncentrátor iGo DeVilbiss – přenosný zde

Přečtěte si také

 1. Video: Kyslíkový koncentrátor iGo 2 DeVilbiss – přenosný
 2. Video: Kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525KS