Video - Pulzní Oxymetr HbO – Smart

 

Pulzní Oxymetr HbO – Smart je určen pro měření saturace pacientů kyslíkem, tepové frekvence a indexu perfuze. Může se používat jak v domácnostech tak ve zdravotnických zařízeních a je určen jak pro dospělé tak i dětské pacienty.

Pulzní oxymetr se používá tak, že je nasazen na prst pacienta, ze kterého sbírá jednotlivé hodnoty. Index perfuze udává podíl okysličené krve přicházející s každým novým srdečním tepem k celkovému množství krve, které je v končetině přítomno.

Přístroj zapneme tlačítkem pro zapnutí a strčíme do něj prst. Pulzní oxymetr okamžitě začne sbírat jednotlivé hodnoty.

Pulzní oxymetr může hodnoty zobrazovat ve 4 režimech. Každý režim ukazuje jinou kombinaci různých hodnot výstupů, a proto si můžeme vybrat tu, kterou právě chceme sledovat. Mezi režimy si můžete jednoduše přepínat stisknutím tlačítka pro zapnutí.

Přístroj je schopen upozornit jak vizuálně, tak i zvukově na vysoké popřípadě nízké hodnoty saturace kyslíkem nebo tepové frekvence a tyto hodnoty si můžeme v nabídce nastavení jednoduše změnit podle našich potřeb.

Rozsahy měření, které přístroj na výstupu zobrazuje:

  • SpO – saturace pacienta, hodnoty měření jsou od 70 % do 99 %,
  • PR – tepová frekvence, měří se od 30 do 240 úderů za minutu,
  • PI – index perfuze, jeho hodnota se zobrazuje v procentech od 0,3 % do 20 %.

Pulzní oxymetr je napájen dvěma kusy baterií AAA ze zadní strany přístroje. Je možné je vyjmout a vystačí na 25 hodin nepřetržitého provozu. Pokud není přístroj nasazen na prst, zobrazí se nápis “finger out” a automaticky se po 8 vteřinách vypne.

Nastavování přístroje je důležité provádět v nabídce nastavení. Tam se dostaneme tak že, když přístroj zapneme a není do nej vložen prst, tak podržíme tlačítko pro zapnutí a vidíme možnosti nastavení jednotlivých limitů: 

  • SpO limit nízký (SpO Limit Lo)– to znamená, pokud by nám klesla koncentrace daného kyslíku v krvi pod 91 %, tak by v tu chvíli přístroj signalizoval i zvukově, že se dostal pacient pod tuto hranici. 
  • Máme možnost nastavit PR limit – to znamená tepovou frekvenci jak nízkou (PR Limit Lo), tak vysokou (PR Limit Hi), aby přístroj sledoval a zase zvukově případně upozornil, že je pod nebo nad limitem.

Je možné i nastavit, aby daný přístroj při každém úderu srdce, tzn. při tepové frekvenci, signalizoval i zvukově tyto údery. Abychom nastavili požadovaný limit, je důležité v nabídce podržet tlačítko pro zapnutí a jednotlivými zmáčknutími tlačítka nastavovat hladinu. Pokud chceme nastavit vybranou hodnotu, tak potvrdíme dlouhým stisknutím a limit je přenastaven.

Výstup z nabídky nastavení je “exit”. Tlačítko opět zmáčkneme dlouze a přístroj se automaticky vypne.

Koupit pulzní oxymetr zde

Přečtěte si také

  1. Video: Kyslíkový koncentrátor iGo 2 DeVilbiss – přenosný
  2. Video: Kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525KS