Video: Kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525KS

Kyslíkový koncentrátor DeVilbiss americké výroby je určen jak pro zdravotnická zařízení, nemocnice, tak zařízení sociálních služeb, ale hlavně i pro pacienty, kteří jsou na dlouhodobé domácí oxygenoterapii.

Jak už název napovídá, kyslíkový koncentrátor dodává koncentrovaný kyslík. Tento přístroj dodává kolem 93 až 96 % koncentrovaného kyslíku, od půl litru do 5 litrů za minutu. Narozdíl od kyslíkových lahví není potřeba cokoliv doplňovat, přístroj si bere vzduch přímo z okolního prostředí, separuje jej a koncentruje přímo v přístroji.

Jedná se o prakticky bezúdržbový přístroj, který využijete doma čistě jenom za náklady elektrické energie, protože je napájen elektřinou přímo do daného přístroje. Jak bylo zmíněno, přístroj dokáže dodávat kyslík od půl litru do 5 litrů za minutu. 

Množství průtoku indikuje vždy lékař, který doporučí, co je pro pacienta vhodné. Na trhu jsou i další rozdílné přístroje, například přístroj s větším průtokem pro pacienty, kteří potřebují vyšší průtok, třeba od 1 do 10 litrů.

Jak přístroj nastavit a aplikovat kyslík?

 • Jedná se o elektrické zařízení, je tedy potřeba přístroj připojit do sítě,
 • přístroj jednoduše zapneme tlačítkem 0–1,
 • přístroj i zvukově signalizuje, že je připravený k použití,
 • na přístroji jsou důležité 3 kontrolky, které nás budou provádět celou dobu v používání přístroje:
  • servisní kontrolka, která svítí červeně,
  • kontrolka nízké koncentrace kyslíku, která svítí žlutě,
  • kontrolka módu, že je vše v pořádku, která svítí zeleně,
 • při zapnutí přístroje svítí všechny 3 kontrolky naráz,
 • kontrolky poté zhasnou a svítí pouze prostřední žlutá kontrolka, která signalizuje, že je ještě stále nízká koncentrace kyslíku (tento kyslík je možné také inhalovat)
 • v této fázi už můžeme připojit uživatele prostřednictvím kyslíkových brýlí nebo masky a začít dýchat kyslík,
 • po 2 až 3 minutách přejde signalizace ze žluté kontrolky do zelené, která značí, že je správná koncentrace kyslíku (93 až 96 %).

Kyslík se aplikuje z přístroje buď kyslíkovými brýlemi nebo kyslíkovou maskou. Tyto brýle či masku je potřeba vždy zakoupit ve sterilní formě. Aplikace pomocí brýlí či masky pak může mít 2 varianty:

 1. Kyslíkové brýle (nebo maska) se připojují buď přímo do daného přístroje z výduchu a výstupu daného zařízení.
 2. Druhý způsob (vhodnější při dlouhodobém používání přístroje) je aplikovat kyslík přes zvlhčovací nádobu, která je naplněná tekutinou (destilovaná voda – potřeba ji plnit od minima do maxima mezi ryskami). 

Důvod je prostý – při dlouhodobém používání nám může kyslík vysušovat sliznice. Kyslík potom probublává přes destilovanou vodu a výstupem je dodáván uživateli prostřednictvím kyslíkových brýlí nebo masky přímo do těla.

Tento kyslíkový koncentrátor dokáže dodávat kyslík v průtoku od půl litru do 5 litrů za minutu. Průtok se dá regulovat jednoduchým regulátorem: 

 • plus – přidávání průtoku
 • mínus – snižování průtoku kyslíku za minutu
 • samostatné měřidlo ukazuje kulička – značí, jaká je samotná výše průtoku, která je dodávána přístrojem (například můžeme nastavit 2,5 litru a kulička to ukazuje)

Jak přístroj umisťovat do místnosti? 

Přístroj nasává vzduch z okolního prostředí, je tedy dobré umístit přístroj někam do místnosti volně, určitě ne blízko zdi a podobně. Mělo by se v dané místnosti často větrat, aby byl dostatečný přísun vzduchu do místnosti a mohl jej přístroj koncentrovat. 

Je důležité vnímat 3 piktogramy, které jsou na koncentrátoru přímo vyobrazeny:

 1. Je zakázáno používat přístroj v blízkosti někoho, kdo kouří.
 2. Je zakázáno používat přístroj při manipulaci s ohněm, blízko krbu atp.
 3. Nezacházejte s přístrojem s mastnýma rukama.

Je to z toho důvodu, že kyslík je těkavá látka, velice hořlavá a mohlo by dojít ke vznícení samotného kyslíku

Kvůli tomu má v sobě přístroj řadu bezpečnostních prvků:

 • kontrolky – přístroj vždy signalizuje a sám si kontroluje dodávanou koncentraci kyslíku
 • v případě nebezpečí, kdyby se dostal do okolí přístroje otevřený oheň, je dobré použít bezpečnostní spojku, která se dodává s přístrojem a zamezí případnému požáru

Údržba při používání přístroje

Přístroj je takřka bezúdržbový. Jediné, o co je potřeba se starat, je potřeba měnit destilovanou kapalinu, která by se měla z hygienických důvodů vyměnit jednou za 2 dny. A samozřejmě výměna příslušenství (kyslíková maska, inhalační brýle), podle užívání většinou jednou za 3 až 4 dny.

Chci si koupit kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525KS

Chci si půjčit kyslíkový koncentrátor DeVilbiss 525KS