Ortéza po plastice kolenního zkříženého vazu

Ruptura předního zkříženého vazu je jedním z nejčastějších poranění vazivového aparátu kolenního kloubu. Vzniklé nestability se mohou řešit operačním přístupem využívající štěpu z hamstringů nebo štěpu z čéškového vazu. Pouze samotná plastika však není úplné řešení, je třeba správně rehabilitovat, například s ortézami.

Zkřížené vazy v kolenním kloubu

Zkřížené vazy, které se nacházejí uvnitř kolene, jsou jeho důležitými stabilizátory.

Sbíhají ze stehenní kosti šikmo na holenní kost a mezi sebou se postupně kříží, proto se nazývají zkřížené vazy.

 Kolenní kloub:

 • vnitřní a vnější vazy
 • přední zkřížený vaz
 • zadní zkřížený vaz
 • chrupavčité menisky

Kolenní kloub se svojí složitou strukturou je náchylný na snadné poranění. Je to nejvíc zatížený kloub těla, nesoucí celou hmotnost. K přetržení předního zkříženého vazu dochází při nadměrné námaze či nadměrném zkrutu z bérce, typicky při sportu. Hyperextenze kolenního kloubu či přímý náraz na bérec způsobují přetržení zadního zkříženého vazu.

Poranění předního zkříženého vazu

Poranění vazů v koleni s sebou nese nepříjemnosti v podobě nestability při sportu – běhu či rychlé změně pohybu, ale i v běžném životě – chůze po nerovném terénu apod. Úraz je popisován jako pocit prasknutí v kloubu, vyskočení kolene dopředu a dovnitř a následnou ostrou bolestí, s nemožným došlapem a blokováním kolene v pokrčení.

Možnosti terapie

Alfou a omegou terapie je individuální přístup ke klientovi. Volba terapie závisí například na věku klienta, jeho motivaci, sportovní aktivitě, na síle zatěžování a v neposlední řadě též na přidružených poraněních.

Rozlišujeme dva hlavní směry terapie:

 • konzervativní – léčba spočívající v intenzivní fyzioterapii, při tomto postupu musí být vyloučeno jakékoliv přidružené zranění
 • chirurgický – operační přístup, včetně následné rehabilitace

Plastika kolenního křížového vazu (ACL)

Zkratka ACL (též LCA) vychází z anglického Anterior Cruciate Ligament, v překladu přední zkřížený vaz. Plastika ACL bývá realizována několika způsoby, které se používají pro řešení vzniklé instability. Mezi ně patří použití štěpu ze střední třetiny patelární šlachy (BTB) nebo z hamstringů. Tedy poraněný zkřížený vaz je nahrazen částí vlastních pacientových šlach.

 • Plastika ACL pomocí štěpu z čéškového vazu (BTB) – Lékaři odeberou štěp se dvěma kostními bločky (jeden z čéšky, druhý z drsnatiny holenní kosti) a střední pruh čéškového vazu, poté jsou do stehenní kosti navrtané kanály (nitrokloubně odpovídající původním místům úponu poraněného vazu) a nimi je štěp protažen a zajištěn šrouby. Vazivová část pak plní funkci předního zkříženého vazu zatímco bločky v kostních kanálech zarostou. Tato technika je brána jako klasika, s dlouhou tradicí.
 • Plastika kolenního vazu pomocí štěpu z hamstringů – Hamstringy jsou ohybače kolenního kloubu, štěp lékaři odeberou z vnitřní strany kolenního kloubu, ze svalů uberou jen blanitou a šlašitou část. Vrůstání do kosti trvá štěpu o trochu déle. Tato plastika vazu s sebou nese menší pooperační bolesti a také nenápadnější jizvu. K fixaci štěpu se používají speciální skobky či šrouby z různých materiálů, nověji též materiálů, které se po zhruba roce v těle vstřebají.

Plastika vazů v koleni potřebuje po operaci čas na to, aby náhradní materiál dorostl, to trvá 10 až 12 týdnů. Proto je nezbytné nošení kolenní ortézy po operaci vazů.

Rehabilitace předního zkříženého vazu kolene

Cílem operace je to, aby kloub fungoval tak, jak před poraněním, tedy jeho stabilita, síla a spolehlivost při pohybu. Možná to bude překvapení, ale rehabilitace spadá již do předoperační fáze, kde je cílem snížení otoku a co největší obnova rozsahu pohybu. Stejnětak do této fáze spadá nacvik správné chůze o dvou francouzských holích.

Následná pooperační fáze, trvající první dva týdny, závisí i na typu operace. Hlavním cílem v časné pooperační fázi je snížení otoku a bolesti. U štěpu z hamstringů se doporučuje postupné zatěžování dolní končetiny. U BTB štěpu je doporučené úplné zatížení až na konci čtvrtého týdne, od druhého dne však pacient chodí o dvou francouzských holích se zatížením nevyvolávajícím bolest. U obou typů operace je doporučena plná zátěž až na konci čtvrtého týdne.

Rehabilitace s motodlahou

Po odeznění či utlumení pooperačních bolestí nastává čas na pasivní rozcvičení pohybu, kterého můžete nejlépe dosáhnout pomocí motodlahy. Ta je vhodná pro všechny pacienty po nejen po operaci ACL, ale i po jiných operacích kolene. Pravidelným používáním kolení motodlahy si pacient pomáhá k navrácení se k běžnému pohybu s jistotou správné rehabilitace v pohodlí domova.

Přínosy používání motodlahy po plastice kolene:

 • snížení možných komplikací vznikajících při dlouhodobém znehybnění
 • zlepšení pohyblivosti kloubů
 • lepší vstřebávání otoků
 • podpora hojení chrupavek a vaziva
 • zlepšení cévní a lymfatické cirkulace měkkých tkání v kolenním kloubu
 • možnost rehabilitování podle potřeb pacienta

Rehabilitace s kolenní ortézou

Ortéza na koleno po plastice kolenních vazů pomáhá s překlenutím prooperační a předoperační fáze a její využití po operaci je taktéž nezanedbatelné, ortéza totiž působí jako postoperační podpora při silném zatěžování v každodenním životě i při obnově sportovních aktivit. Chcete se vrátit na snowboard nebo k jinému vašemu oblíbenému sportu? Ortézy, které naleznete u Půjčovny motodlahy jsou skvělým tipem. Hodí na na sport a návrat k pohybu už nebude tak nedosažitelný. Čtyřbodová ortéza na koleno CTI OTS je vhodná pro muže a patří k těm nejpevnějším na trhu. Zvládnete s ní hokej, lyžování i motokros. Pro ženy je vhodnější lehčí a přizpůsobivější ortéza na koleno FLEX a lyžování, turistika, volejbal a další sporty už nebudou problém. Pro pacienty, kterým nesedí sériové ortézy (kvůli nestandardním končetinám) nebo pro náročnější klienty se vyrábí individuálně dle jejich potřeb ortézy na míru CTi. Ortézy na míru jsou pohodlnější než sériové, vynikající pro mnoho aktivit, mají nízkou hmotnost a dají se pohodlně nosit pod oděvem.

Rekonvalescenční fáze

Mezi 13. týdnem a 6. měsícem po operaci nastává rekonvalescenční fáze, kde je hlavním cílem posílení obou dolních končetin a návrat ke sportu a ostatním aktivitám. Při sportovních aktivitách je vhodné používat funkční protézy na kolenní kloub do 1 roku po operaci. Vazy jakožto důležité stabilizátory kolenního kloubu jsou při zvýšenému zatížení ohroženy dalšími úrazy a hrozí také předčasný rozvoj artrózy, proto jsou plastiky po jejich poranění důležité, stejně jako správná rehabilitace a navrácení stability kolenního kloubu.

Co je to profylaktický a funkční účinek?

Profylaktický účinek znamená využití ortézy při prevenci hrozícího poškození zdravého kolenního kloubu při rizikových aktivitách.

Funkční účinek ortézy spočívá v tom, že vede koleno s poškozeným vazivovým aparátem a koriguje chybné postavení vaziva.

Autor článku

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.
 

Přečtěte si také

 1. Jak na bolavá kolena při sportu?
 2. Chraňte kolenní klouby při náročném sportu ortézou na koleno CTi Össur