Umělá náhrada kyčelního kloubu aneb TEP kyčle

Umělá náhrada kyčelního kloubu aneb TEP kyčle

Umělá náhrada kloubu nebo chcete-li totální endoprotéza a její zkratka TEP. Jak se stane, že je potřeba endoprotéza? Co pro pacienta znamená operace? Jaký je život s TEP? Jaké cviky po operaci TEP kyčle zařadit do denního režimu a čeho se vyvarovat? Na tyto otázky se pokusí odpovědět tento článek.

Jak je to s operací TEP

Operace TEP se může týkat nejednoho kloubu, především se jedná o kloub kolenní a kyčelní. U kyčelního kloubu se jedná o náhradu kosti stehenní a jamky kosti pánevní (totální endoprotéza kyčelního kloubu). Záleží, jak velký je rozsah poškození – podle toho pak určuje lékař, jestli stačí náhrada hlavice kosti nebo jestli je nutné nahradit i kloubní jamku.

Materiály endoprotéz mohou být různé:

 • polyethylenové
 • keramické
 • kovové
 • kombinace těchto materiálů

 

Někdy se využívá pro upevnění i kostního cementu, takový implantát mívají spíše pacienti ve vyšším věku. Necementované endoprotézy mívají naopak ti mladší.

Kdy tuto operaci podstoupit

Výměna kyčelního kloubu pacienta čeká, pokud má artrózu kyčelního kloubu, vrozené vady kyčelních kloubů, revmatoidní artritidu, traumatické zlomeniny krčku stehenní kosti, trpí aseptickou kostní nekrózou nebo také z onkologických příčin.

 

Před operací je nutné lékařské vyšetření, kdy lékař odhadne, jaká jsou rizika, rozhodne, zda na zákrok můžete jít a také vybírá vhodnou anestezii. Celkové uspání je používáno častěji než epidurální anestezie, ale je možné absolvovat zákrok i takto.

 

Může se stát, že k operaci dojít nemůže, bývá to z několika příčin, patří mezi ně infekce v kyčli, bércové vředy, proleženiny, kožní infekce či folikulitida. Další z příčin mohou být pacientova nespolupráce, špatná kvalita kostí, neurogenní artropatie, zánětlivé ložisko, alergie na umělý materiál i stav pacienta, který by po operaci nemohl chodit.

Jaký je operační den

Po aplikaci antibiotik a protizánětlivých léků přichází na řadu samotný lékařský výkon.

Operace TEP kyčle se provádí většinou v poloze na boku. Prvně je odstraňována poškozená část kostí, pak se nahrazuje protézami. 

 

Před koncem procesu operace je nutné vyzkoušet, jak jsou endoprotézy stabilní. Kostní cement slouží pro cementované protézy, stabilitu necementovaných zajišťuje to, jak je zpracovaný povrch náhrady a také jejich tvar.

 

Potom následuje šití rány. Jistě vás napadne otázka, jaká je délka operace při totální endoprotéze kyčelního kloubuCelá operace trvá zhruba hodinu až dvě podle závažnosti postižení.

Miniinvazivní výměna kyčelního kloubu

U operace kyčelního kloubu je v posledních letech stále více kladen důraz na filosofii miniinvazivního přístupu. Co si představit pod tímto pojmem? Ve zkratce se jedná o přístup, kdy jde především o lepší hojení rány, menší pociťování bolesti pacienta a celkového výsledku operace.


Tímto přístupem u operace výměny kyčelního kloubu se pak snaží lékař o
co nejmenší poškození tkání během zákroku, zmenšení krevních ztrát a také zrychlení rehabilitace. Tato idea patří k moderním trendům v medicíně.


Pro pacienta je přínos spíše kosmetický, pro tkáně je přínos tímto způsobem operace v tom, aby se zbytečně nepoškodil či neodřízl žádný sval, a přesto se zákrok prováděl správně. Končetina tedy během operace mění polohy podle potřeby tak, aby byly tkáně v mezeře mezi rozpreparovanými a celými odtaženými svaly.

Co čeká pacienta po operaci

Po operaci je pacient převezen na JIP, kde jsou monitorovány jeho životní funkce a také jsou mu podávány léky proti bolesti a protizánětlivé léky. Když po TEP kyčle vše probíhá bez komplikací, už druhý den je pacient umístěn na standardní pokoj.


Kdy pacientovi dovolí vstát, je odlišné podle zdravotnického zařízení a jeho předpisů či zvyku. Někde bude
moci vstát už druhý den, někde až třetí. Pokud pacient vstane z postele, pokouší se o chůzi o dvou holích.


Berle mohou být jak
francouzské, tak podpažní, záleží na vybavenosti i ochotě personálu. Pokud si můžete vybrat, sáhněte po těch francouzských, které mají zapření o dlaň a předloktí. Podpažní berle jsou zátěží pro ramenní klouby a utlačují nervy a cévy v podpaží.

Pohyb po TEP kyčelního kloubu

Cvičení po TEP kyčle je velmi důležitou součástí fáze po operaci, je nutné několikrát za den vstát z postele a chodit o berlích. Lepší je to častěji a po kratších vzdálenostech. Operovaná končetina by se měla procvičovat i vleže a vsedě na posteli, stejně jako celé tělo.

 Po operaci je důležité myslet na to, že jsou pohyby, které jsou pacientovi minimálně na čtvrt roku zapovězeny. Jde totiž o to, aby nedošlo k uvolnění kloubní náhrady z jamky. O které 3 základní pohyby tedy jde?

 

  • pokrčování kyčelního kloubu nad 90° (ohýbání se k zemi, zavazování tkaniček apod.)
  • rotování v kyčelním kloubu (nevytáčet špičku zevně)
  • zvedání natažené dolní končetiny do vzduchu
  • a jako bonus je zakázáno dávat nohu přes nohu, což je kombinace všech těchto pohybů

 

Sport po TEP kyčle je možné po povolení od lékaře zařadit až zhruba po půl roce od operace. Vhodnými sporty jsou jízda na kole, plavání či turistika nebo také golf.

Rehabilitace po náhradě kyčelního kloubu

Cílem rehabilitace po operaci kyčle za hospitalizace je korekce osové úchylky, odstranění bolesti po TEP kyčle a také obnovení stereotypu chůze.

 Zhruba týden po operaci už přichází nácvik samostatné chůze po schodech či cvičení vleže na břiše. Kolem 10. až 12. dne po operaci přichází na řadu vytažení stehů a pacient může být propuštěn domů se sestavou cviků.

 Od začátku pooperační fáze je vhodné používat ke cvičení i motodlahu. Ze začátku postačí i půl hodiny, postupně můžeme čas navýšit až na hodinu až 2 hodiny denně. Postupně zvyšujeme rozsah pohybu až do 90 stupňů ve flexi. Největší problém při rehabilitaci bývá posledních 10 až 15 stupňů v natažení – extenzi, motodlaha Artromot může pomoci.

Výměna kyčelního kloubu a rekonvalescence

Po propuštění je pacient schopen samostatné chůze (i do a ze schodů), zvládá sebeobsluhu. Dostává důkladné instrukce o tom, jaké  rehabilitační cviky po operaci kyčle má doma provádět.

Možnost zařadit po TEP kyčle lázně a tam absolvovat léčbu je pro pacienty velkou výhodou, zvláště pokud jde o obtíže při chůzi nebo při postižení obou dolních končetin.

Délka rekonvalescence po operaci kyčelního kloubu je zhruba 3 měsíce, ale již od zhruba 6 týdnů po operaci je možné začít postupně zatěžovat.

Cvičení v léčebném režimu po TEP kyčelního kloubu

Důležitou součástí vašeho dne by se mělo stát cvičení, které nesmí po návratu z nemocnice přestat. Mělo by probíhat pravidelně a trvat 20 až 30 minut. Pohyby by se měly opakovat, zpočátku 3x, postupně přidávat až na 10 opakování.

Cvičit můžete vleže nebo vsedě, nejlépe u otevřeného okna. Zásadní je pohyby provádět pomalu a plynule v obou směrech. Pohyby se nesmí provádět švihem. Cviky je nutné provádět přesně podle pokynů, je vhodné se je naučit před zrcadlem.

Ranní cvičení je skvělé k rozhýbání, odpolední nebo večerní cvičení by pak mělo být zaměřeno na cviky náročnější. Pokud se projeví únava nebo bolest po TEP kyčle, není nutné tlačit na pilu a cvičení raději zkraťte.

Je důležité dbát pokynů svého terapeuta, jednotlivá doporučení i cviky se mohou lišit! 

Pár doporučených cviků po TEP kyčelního kloubu naleznete níže. Cviky se naučte ještě v nemocnici, kde vám dá instrukce přesně na míru váš terapeut.

Cviky vleže na zádech

 • Přitáhněte špičky nahoru a propněte dolů.
 • Přitáhněte špičky nahoru, zatlačte kolena dolů a vydržte 10 vteřin, pak povolte.
 • Pomalu pokrčte nohu a natáhněte zpět, opakujte s druhou nohou.
 • Propněte koleno, přitáhnete špičky nahoru a nataženou nohu suňte do strany a zpátky, opakujte s druhou nohou.
 • Stáhněte hýždě k sobě, vydržte 10 vteřin a povolte.
 • Stáhněte hýždě k sobě, mírně zvedněte hýždě od podložky, vydržte 3 vteřiny a pomalu pokládejte hýždě na podložku a povolte.
 • Pokrčte nohu, pomalu ji natáhněte a opět pokrčte, opakujte 3x až 5x, položte zpět a opakujte i s druhou nohou.
 • Pokrčte nohu, přitáhněte špičku nahoru a propněte dolů, opakujte 3x až 5x, položte zpět a opakujte s druhou nohou.

Mezi další cviky vleže (s klínem) patří:

 • Vleže na zádech s nataženýma nohama přitáhněte k břichu levou nohu, kterou pak vystřídejte pravou. Kolenní kloub pokrčené nohy by se neměl vytáčet k rameni, ale spíše směrem k nosu.
 • Mezi stehna a kolena vsuňte menší pružný polštář, který na 5 vteřin pevně sevřete stehny, opět uvolněte na 5 až 10 vteřin.
 • Z lehu na zádech postupně odvíjejte hlavu, krk a lopatky od podložky. Pak opět postupně pokládejte lopatky, krk a hlavu na podložku. Po určitém tréninku je možné tímto cvikem docílit až úplného sedu, ale nikdy nesmí k němu dojít švihem.

Při cvičení vleže nikdy nezvedejte dolní končetinu nataženou.

Cviky vleže na břiše

 • Stáhněte hýždě k sobě, vydržte 5 vteřin, pak uvolněte na 10 až 15 vteřin.
 • Zanožujte střídavě levou a pravou nohu, slabiny mějte přitisknuté celou dobu na podložce.
 • Střídavě pokrčte v kolenním kloubu levou a pravou nohu. Slabiny mějte přitisknuté na podložte a pokrčená kolena nesmí směřovat ani dovnitř ani ven.
 • Při nádechu zvedejte trup vzhůru, při výdechu jej opět položte.
 • Opřete se o prsty u nohou a propněte kolena.
 • Zadní stranu stehenních svalů posilujte zanožením operované nohy s propnutým kolenním kloubem, například s pomocí šátku.
 • Hýžďové svaly posilujte zanožením operované nohy pokrčené v kolenním kloubu.

Cviky v sedě

Pro cviky v sedě je potřeba mít nohy volně spuštěné přes okraj postele.

 • Protahujte ruce vzhůru a současně zvedejte pokrčenou nohu – střídavě pravou a levou.
 • Volně komíhejte střídavě pravou a levou nohou s hýžděmi přitisknutými k podložce.
 • S nádechem otočte trupem doleva, s výdechem otočte trupem doprava.

Mezi další cviky v sedě (s klínem) patří:

 • Přitáhněte špičky nahoru a propněte dolů (s patou na podložce).
 • Zvedněte patu nahoru a vraťte zpátky dolů (se špičkou na podložce).
 • Přitáhněte špičku, patu suňte po zemi do propnutí v koleni, vydržte 3 vteřiny, vraťte se zpátky do pokrčení a povolte špičku.
 • Stáhněte hýždě k sobě, vydržte 10 vteřin a povolte.

Celkově nezapomínejte mezi jednotlivé cviky vkládat dechová cvičení. 

Další doporučení co dělat nebo nedělat

Pravidelné cvičení je dobré po konzultaci s lékařem doplnit i dalším pohybem, velmi vhodné je především plavání, to posiluje svaly a odolnost organismu. Dalším vhodným sportem je jízda na kole na rovině, ale nesmí dojít k pádu. 

Sedejte si do maximálního úhlu 90°(mezi stehnem a trupem), nesedejte si do nízkého, měkkého křesla. Měňte častěji polohy, seďte maximálně 30 minut v kuse. Pokud budete nastupovat či vystupovat z auta, dbejte na to, aby v autě byla zvýšená sedadla. Auto můžete řídit až po dvou až třech měsících.

Nikdy nekřižte nohy (v sedě, v leže ani ve stoji), nohy mějte co nejvíce od sebe, dejte si mezi nohy polštář, když ležíte, při pohybu z lehu do sedu nebo při přetáčení na břicho. Vhodné je spát na vyšším lůžku.

Kolena a palce vám nesmí směřovat dovnitř ani ven, vždy je mějte rovně. Není vhodné se uklánět na zdravou stranu (operovanou nohou se nesmíte dostat přes střední rovinu). První dva měsíce se nesmí ležet na operované končetině, pokud ležíte na boku neoperované nohy, dejte si mezi kolena klín nebo tužší polštářek.

Vyhněte se frontám nebo dlouhému žehlení, to vašemu tělu neprospěje. Pokud sedíte, myslete na to, abyste neseděli nakřivo.

Umělá náhrada kyčelního kloubu znamená po zákroku poněkud dlouhou cestu, ale při dodržování doporučení, pravidelném cvičení či s vhodnou motodlahou je tato cesta jednodušší a pohyb díky tomu neznamená bolest.

→Chci si půjčit kolenní a kyčelní motodlahu ←

Autor článku

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.