Vše o totální endoprotéze kolene (TEP)

Čeká vás totální endoprotéza kolene (TEP) a chcete vědět bližší informace k operaci? Podstoupili jste TEP a zajímáte se o to, jak správně a efektivně na rehabilitaci kolene? V článku najdete kompletní informace, které pacienty zajímají ze všeho nejvíce.

Obsah

Co vás čeká na prvním vyšetření

Jaké jsou kontraindikace?

Kdy je nutné provést TEP kolene?

Jaké jsou cíle operace?

Totální endoprotéza kolene (TEP)

Předoperační vyšetření

Vše o anestezii

Jak probíhá operace a jak dlouho trvá?

Jak tlumit bolest po operaci?

Jak na rehabilitaci kolenního kloubu?

Kdy budete propuštěni z nemocnice?

Domácí rehabilitace

Jak rehabilitovat s motodlahou ?

Půjčte si motodlahu a zefektivněte rehabilitaci

Co vás čeká na prvním vyšetření

Pacient vyhledá lékaře kvůli silné bolesti kolene. Aby mohl lékař finálně určit, že je potřeba TEP kolene, bude zapotřebí řada vyšetření. Praktický lékař odešle nemocného na ortopedii, revmatologii nebo traumatologii. Lékaři mohou stanovit diagnózu až po sérii vyšetření a na základě rentgenových snímků. Diagnózou může být primární či sekundární artróza, revmatická zánětlivá destrukce, kostní nádor a další onemocnění. Ošetřující specialista určí další terapeutický postup. Může preferovat konzervativní, případně také chirurgickou, léčbu. Ortoped rozhodne o tom, zda je potřebná totální endoprotéza kolene a zda je možné operaci technicky vykonat. Důvody k operaci mohou být různé a ne vždy je rozhodující pouze rentgenový snímek končetin. Podstatný je také stupeň bolesti, kterou nemocný zažívá a omezení hybnosti kloubu.

Jaké jsou kontraindikace?

Někdy není možné totální endoprotézu provést. K hlavním kontraindikacím patří přítomnost jakékoliv infekce v organismu. Způsobuje to totiž uvolnění implantátu od kosti, což je komplikace po tep kolene a implantát takto selhává.

Pokud se objeví infekce totální endoprotézy, využívá se dvoudobá reimplantace s použitím cementového spaceru, který slouží k uvolňování antibiotik, k prevenci nadměrné kontrakce měkkých tkání a také dovoluje určitou zátěž.

Mezi obecné kontraindikace můžeme zařadit neurologické, interní nebo cévní onemocnění, chronický zánět, nemožnost pacienta po operaci pečlivě a pravidelně rehabilitovat, ischemická porucha dolních končetin či pokročilá ateroskleróza tepen CNS.

Kdy je nutné provést TEP kolene?

Pacientovi je doporučena totální endoprotéza v případě, kdy jsou indikovány bolestivé případy insuficientních a destruovaných kolenních kloubů s patologicko-anatomickými nálezy. Do této skupiny můžeme zařadit primární i druhotné gonartrózy, záněty, revmatoidní artritida, stav po rekonstrukčních či paliativních operacích, vážný poúrazový stav, extenční artrodézy a ankylózy, kostní nádory. Kloubní náhrada se dává u pokročilých degenerativních, poúrazových, metabolických nebo zánětlivých postižení kolene. Pacient má bolesti a také funkční omezení.Zpravidla se pacient podrobil konzervativní terapii, která zahrnuje farmakoterapii, rehabilitaci, úpravu životosprávy, fyzikální terapii a balneoterapii a jeho stav se nezlepšil. Pro slovenské čtenáře více informací o artróze naleznete zde.

Jaké jsou cíle operace?

Nemocný by se měl pohybovat po výkonu bezbolestně a pohyb by mu neměl způsobovat obtíže. Po operaci je kolenní kloub volně pohyblivý, pacienta pohyb nebolí a kloub je stabilní. Díky náhradnímu kloubu se může plně pohybovat.

Totální endoprotéza kolene (TEP)

Pacient má poškozený kolenní kloub, který se nahradí implantátem. Kloubní náhrada se skládá z femorální a tibiální komponenty totální endoprotézy, kterou nejčastěji tvoří slitiny kovů. Náhrada se fixuje cementem, kluznou část tvoří polyethylenová vložka. Náhradní kloub vydrží 15 let, avšak přílišná zátěž kolene po TEP, například obezita, vede k většímu opotřebení kloubu.

Předoperační vyšetření

Na základě dílčích vyšetření ortoped určí,jestli je nutná operace kolenního kloubu – totální endoprotéza či nikoli. Pokud lékař totální endoprotézu doporučí, musí pacient před operací absolvovat sérii vyšetření. Pacient jde na vyšetření kardiovaskulárního aparátu, dělá se komplexní laboratorní screening, zjišťují se, respektive přeléčují se infekční fokusy (močové cesty, zuby, gynekologické obtíže). U indikovaných případů je nutné provést odběr krve (tzv. autotransfuze). Lékaři krev pacientovi na závěr operace a výměně kolenního kloubu vrátí zpět.

Vše o anestezii

TEP se provádí v celkové anestezii, pacient si po konzultaci s anesteziologem může zvolit také spinální či epidurální anestezii. Před operací anesteziolog domluví s pacientem způsob pooperační analgezie. Při narkóze (celková anestezie) je pacient uveden do hlubokého spánku, je potřeba mu pomoci s dýcháním. Svodná anestezie (epidurální nebo spinální) znecitliví nohy. Lékaři umístí hadičku do dolní části zad. Do hadičky podávají lék na znecitlivění nervů dolních končetin. Pacient může dostat léky na uklidnění a při operaci ve svodné anestezii může spát.

Jak probíhá operace a jak dlouho trvá?

Bezprostředně před výkonem pacienta převezou na lehátku na operační sál. Zde nejprve dostane anestezii. Předem není možné přesně určit, jak dlouho bude operace trvat. Standardně trvá výkon dvě hodiny, ale doba se může u každého pacienta odlišovat. Pacient je před začátkem operace připojen na přístroje, které monitorují činnost srdce, krevní tlak, dýchání, teplotu. Při operaci je odstraněna postižená část stehenní a holenní kosti, lékaři vyrovnají osovou deformitu končetiny a vazivovou disbalanci kolenního kloubu.

Lůžko na implantát připraví pomocí speciálních cílících zařízení a resekčních šablon. Konce stehenních kostí opracují a umístí zkušební komponenty, opracují čéšku, vyzkouší rozsah pohybu, stabilitu. Ověří, zda vše sedí, a poté implantují originální komponenty. V kosti je zafixují speciálním cementem.

Jak tlumit bolest po operaci

Bolest po TEP kolene přetrvává několik dní. Pacient dostává velmi silné léky proti bolesti. K nejčastějším komplikacím patří sekundární hojení a omezení hybnosti kloubu.

Jak na rehabilitaci kolenního kloubu?

Po výkonu leží pacient na pooperačním oddělení, kde lékaři monitorují jeho stav. Rehabilitace je po operaci kolenního kloubu nesmírně důležitá, proto se s rehabilitací po TEP kolene začíná hned první pooperační den, kdy se procvičuje pohyb v kolenním kloubu. Druhý pooperační den jsou odstraněny drény a postupně se pacient zkouší postavit díky francouzským holím (tzv. vertikalizace).

Týden po operaci se pacient přesune na rehabilitační oddělení a procvičuje chůzi. Trénuje pohyby v kolenním kloubu, zvyšuje svou kondici tak, aby byl soběstačný. Cvičí chůzi ze schodů i na rovině. Je pod dohledem sester, lékařů i fyzioterapeutů. V nemocnici pacienti průměrně stráví 10 až 14 dní, kdy se vytahují stehy.

Kdy budete propuštěni z nemocnice?

Abyste mohli jít po operaci do domácí péče, musíte umět plně natáhnout nohu, posílit čtyřhlavý stehenní sval a cvičit správný stereotyp chůze. Dále musíte umět sedět na židli, bez cizí pomoci ujít několik metrů a vyjít i sejít pár schodů. Bez berlí můžete chodit okolo 6. až 9. týdne od operace. Musíte pečlivě a pravidelně rehabilitovat i po propuštění do domácího ošetření.

Komplikace po operaci kolene TEP

Na vzniku problémů po TEP kolene se podílí jak operační výkon, jeho délka a náročnost, tak i typ zvolené anestezie. Komplikace se dělí několika způsoby, záleží na literatuře, my

použijeme dělení na místní a celkové. Mezi místní patří zlomeniny, nestabilita kolena, hematom po TEP kolena, infekce, nestabilita čéšky, poranění popliteálních cév a další. Mezi celkové komplikace řadíme flebotrombózu, tromboembolickou nemoc a cévní mozkovou příhodu.

Průběh léčby je závislý i na míře rizikových faktorů (nevhodné návyky). Životu nebezpečné mohou být určité komplikace kardiovaskulárního a respiračního systému. I přesto, že škodlivý vliv rizikových faktorů, které ohrožují zdraví, je v populaci běžné znám, stále roste počet obézních jedinců, stejně jako počet mladých kuřáků.

Již zmiňovaná tromboembolická nemoc (TEN) ohrožuje zejména pacienty po TEP kolenního kloubu, komplikace je i po TEP kyčle a po operování pro frakturu kyčle. Nejčastěji bývají postiženy hluboké žíly v oblasti nohou a pánevní oblasti. Po náhradě kyčelního kloubu je výskyt podle studií až u 57% pacientů, po implantaci náhrady kolenního kloubu je výskyt ještě vyšší, až 85% postižených.

Rizikovým faktorem je i kouření, to může jedinec ovlivnit svým chováním. Kouření má výrazný vliv na průběh hojení kůže a kostí. Následky kouření dochází k malému prokrvení podkoží a kůže. Hojení rány se tak zhoršuje, mohou vznikat tuhé jizvy, které mají vliv na funkci končetiny. Infekce vlivem kouření může vzniknout snadněji a horší prokrvení snižuje účinnost antibiotik. Kouření způsobuje větší defekty na kůži či špatné srůstání kostí.

Domácí rehabilitace po TEP

Abyste se brzy uzdravili a vrátili se do běžného života, musíte poctivě rehabilitovat také doma a docházet na rehabilitační cvičení. Lékaři doporučují, abyste strávili převážnou část dne mimo postel, musíte minimálně dva týdny nosit protiembolické punčochy. Za dva měsíce po operaci můžete odjet na rehabilitaci do lázní. Domácí rehabilitaci zefektivníte s motodlahou na koleno. Díky motorové dlaze urychlíte návrat k běžným činnostem.

Jak rehabilitovat s motodlahou

Všichni pacienti po TEP a také po jiných operacích kolenního kloubu mohou rehabilitovat s motodlahou. Rehabilitace je správná a efektivní. Rychleji se vrátíte k běžnému pohybu, na který jste byli před onemocněním zvyklí. Rehabilitace s motodlahou zvýší pohyblivost kloubů, zmenší se možné komplikace, které vnikají při dlouhodobém znehybnění, otoky se dříve vstřebají, cévní a lymfatická cirkulace měkkých tkání v kolenním kloubu se zlepší. Motorová dlaha koleno rehabilituje díky vlastnímu elektrickému pohonu dle vašich potřeb. Cvičit na motodlaze můžete 4x denně od 30 do 60 minut.

Cvičení po operaci kolene

Návrat do běžného života po operaci kolene je možné urychlit přípravou již před zákrokem. S pomocí rehabilitačního pracovníka či lékaře se naučte speciální návyky v pohybu, chůzi nebo hygieně – usnadní vám v pooperačním období život. 

Návyky je nutné dodržovat i po návratu z nemocnice, díky přípravě předem si můžete domácí prostor upravit pro bezpečný pohyb po operaci kolene nebo si pořídit vhodné pomůcky – na začátku rekonvalescence oceníte rehabilitační cvičení na motodlaze.

Cvičení s motodlahou i bez

Motodlaha je přístroj pro kontinuální pasivní pohybovou léčbu a pomáhá zvětšit rozsah hybnosti kloubů – pomalu pokrčuje a natahuje končetinu do zvoleného rozsahu. Úhel je možné postupně zvětšovat až na maximum 120°.

S motodlahou dochází k rychlejšímu obnovení celého rozsahu končetin, zamezuje se ztuhlosti kloubů, podporuje se hojení chrupavek, šlach a měkkých tkání. Léčba s motodlahou je bez vedlejších účinků a také díky ní klesne spotřeba analgetik.

Níže najdete pár cviků, které vám s velkou pravděpodobností doporučí fyzioterapeut nebo lékař a bez kterých by pooperační fáze neměla dobrý průběh. Cvičení je základ.

Cviky vleže

  • Zvedání natažené nohy vleže – Lehněte si na záda s nataženýma nohama. Nataženou nohu zvedněte cca 15 cm nad podložku a vydržte v této poloze 10 vteřin. Tento cvik posiluje čtyřhlavý sval stehenní.
  • Cvičení kotníku – Vleže na zádech s nataženýma nohama střídavě přitahujte špičky nohou směrem k bradě a odtlačujte od sebe k podložce. Poté ohněte špičku nohy kolmo ke stropu a kroužete nohou v kotníku na jednu a pak na druhou stranu. Tento cvik pomáhá návratu krve zpět k srdci a snižuje tak riziko hluboké žilní trombózy.
  • Zatínání svalů přední strany stehna – Lehněte si na záda, zatněte stehno, propněte koleno a tlačte podkolenní jamku do podložky. Vydržte pár vteřin a uvolněte. Tento cvik zmírňuje otok a posiluje spodní část čtyřhlavého stehenního svalu.
  • Unožování vleže sunutím po podložce – Vleže na zádech pohybem v kyčli posunujte nataženou nohu po podložce do strany a zpět. Nohu přitom nevytáčejte do stran, čéška musí mířit ke stropu. Tento cvik aktivuje odtahovače, které mají význam pro stabilitu pánve během stojné fázi při chůzi.
  • Ohýbání kolene sunutím paty po podložce – Lehněte si na záda s nataženýma nohama. Patu opřenou o podložku posunujte směrem k hýždím, noha se přitom ohýbá v koleni a kyčli. Poté posunujte patu a chodidlo zpátky do výchozí pozice. Končetinu nevytáčejte do stran, čéška by měla mířit ke stropu. Tento cvik posiluje hamstringy a zlepšuje rozsah aktivní flexe v koleni.
  • Vykopávání vleže – Položte se na záda a koleno si podložte stočeným prostěradlem. Natáhněte bérec, propněte koleno a vydržte několik vteřin. Pak bérec pomalu svěšte a uvolněte. Noha se celou dobu opírá podkolenní jamkou o podložený objekt a bedra spočívají na podložce. Tento cvik posiluje čtyřhlavý sval stehenní.
  • Pasivní protahování hamstringů – V časné fázi rehabilitace patří tento cvik k nejdůležitějším, protože umožňuje dosáhnout plného napnutí v kolenním kloubu a to je zásadní pro chůzi. Lehněte si na záda s nataženýma nohama. Patu operované nohy si podepřete polštáři tak, aby byla končetina v koleni volně prověšena. Takto protahujte koleno 10 minut.

Cviky v sedě

  • Ohýbání kolene – Sedněte si na židli a ohněte nohu pod sebe. Snažte se koleno co nejvíce ohnout. Vydržte pár vteřin a pak se vraťte do základní klidové pozice. Tento cvik pomáhá zvětšit rozsah pohybu.
  • Ohýbání kolene s výdrží – Sedněte si na židli, ohněte dolní končetinu co nejvíce vzad a vydržte až půl minuty v této pozici. Pro dosažení většího ohnutí se můžete na židli posunout dopředu a lehce se předklonit. Postupně protahujte čas až na 1 minutu a opakujte několikrát denně. Tento cvik zvětšuje rozsah pohybu v kolenní kloubu, což je důležité pro náročnější pohybové aktivity (např. řízení automobilu).
  • Protahování kolene v sedě – Sedněte si vzpřímeně na židli a operovanou nohu položte rovně na židli před sebou. 10 minut nechte nohu rovně nataženou, špičku uvolněnou. Při pocítění mírné bolesti pozici pomalu opusťte. Nohu nechte odpočinout, ale hýbejte s ní. Po tomto cviku je dobré zařadit ohýbání v koleni se sunutím paty. Protahování můžete dělat až 30 minut. Tento cvik pomáhá zvětšit krajní extenzi v koleni.  

Všechny uvedené cviky nejdříve konzultujte se svým lékařem či rehabilitačním pracovníkem.

Půjčte si motodlahu a zefektivněte rehabilitaci

Kde si vypůjčit motodlahu? Podívejte se do naší půjčovny motodlah. Vyberte si motodlahu na koleno, kyčel i loket a rehabilitujte správně a efektivně. Motodlahu si objednáte přes online formulář, nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 602 155 136. Půjčovné na den stojí 250 Kč i s DPH, od 31. dne zaplatíte 220 Kč. 

→Chci si půjčit kolenní a kyčelní motodlahu←

Autor článku

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.

Přečtěte si také