Co je to tetraplegie?

Co je to tetraplegie

Tetraplegie je stav, kdy jsou ochrnuté jak ruce, tak nohy. Tento stav je obvykle následkem úrazu, nikoli nemoci nebo vrozeného stavu. Tetraplegie se také označuje názvem kvadruplegie.

Příbuzný stav tetraplegii, nazývaný paraplegie, označuje ochrnutí pouze nohou a dolní části těla. V současné době neexistuje žádný lék na tetraplegii, ale následující léčba může pomoci zvládnout příznaky a snížit riziko dalších komplikací:

 • fyzikální terapie,
 • léky,
 • další léčba.

Příčiny tetraplegie

Tetraplegie může vzniknout v důsledku následujících typů zranění:

 • mozku,
 • krční páteře,
 • míchy.

Podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) může zejména poranění jednoho nebo více obratlů C-1 až C-8 způsobit ochrnutí nohou a chodidel, ale i paží a rukou.

V některých případech může dojít k částečnému ochrnutí jedné nebo více končetin. Poranění bederní oblasti páteře je spojeno s ochrnutím dolní části těla a nohou. Poranění míchy může ztížit, nebo v některých případech znemožnit, aby se mozkové signály, které řídí pohyb, dostaly k vašim končetinám.

Stejně tak může být obtížné nebo nemožné, aby se vjemy z vašich končetin dostaly do mozku ke zpracování. Toto narušení komunikace je důvodem, proč může dojít k ovlivnění pohybu končetin.

Tetraplegie může být také důsledkem mrtvice nebo jiného poranění mozkové tkáně. Těžké formy dětské mozkové obrny mohou také vést k tetraplegii nebo podobným pohybovým stavům končetin.

Typy ochrnutí

Tetraplegie a paraplegie patří mezi několik typů ochrnutí, z nichž některé zahrnují úplnou nehybnost končetin a jiné částečný pohyb nebo vnímání rukou či nohou. Mezi různé typy ochrnutí patří:

 1. Monoplegie. Typ ochrnutí, které postihuje jednu končetinu, obvykle ruku, a může být způsobeno poraněním míchy nebo mozku, stejně jako cévní mozkovou příhodou, periferní neuropatií nebo neurologickým onemocněním, jako je roztroušená skleróza.
 2. Hemiplegie. Druh ochrnutí nejčastěji vyvolaný poraněním mozku nebo míchy, který způsobuje ochrnutí na jedné straně těla. Vrozená hemiplegie je forma tohoto stavu, která se objeví při narození nebo brzy poté.
 3. Triplegie. Obvykle se jedná o ztrátu hybnosti obou nohou a jedné ruky (může se však týkat i obou rukou a jedné nohy), kterou obvykle vyvolalo poranění míchy, jež ušetřilo některá nervová vlákna.
 4. Kvadruparéza. Stav charakterizovaný dočasnou nebo trvalou slabostí všech čtyř končetin. Kvadruparézu mohou způsobit poranění páteře a různé bakteriální nebo virové infekce.

Příznaky tetraplegie

Hlavním příznakem tetraplegie je ochrnutí všech čtyř končetin. Narušení komunikace mezi mozkem a ostatními částmi těla, včetně orgánů, však může vést k dalším příznakům. Mezi ně patří např:

 • inkontinence,
 • neschopnost vnímat teplo, chlad nebo dotek,
 • sexuální dysfunkce,
 • bolest způsobená poraněním nervů v míše,
 • kašel a dušnost,
 • svalové křeče.

Časem se mohou objevit i další komplikace, v mnoha případech způsobené nedostatkem pohybu nebo cvičení. Některé z těchto dlouhodobých komplikací zahrnují:

 • proleženiny a jiné kožní léze způsobené tím, že trávíte příliš mnoho času vsedě nebo vleže ve stejné poloze,
 • svalová atrofie způsobená nedostatkem aktivity,
 • dýchací potíže, které mohou nakonec vyžadovat použití ventilátoru,
 • potíže s udržením zdravé srdeční frekvence a krevního tlaku.

Výhledy lidí s tetraplegií

U některých lidí s tetraplegií je možné obnovení některých pohybů v končetinách. Místo a závažnost poranění určují, jak rozsáhlé a dlouhotrvající jsou příznaky, a také typ léčby, která může přinést určitou úlevu.

V současné době neexistuje žádný lék na tetraplegii. Příznaky vyplývající z nehody nebo zranění jsou často trvalé. Tam, kde poškození nervů nebylo úplné, je šance na určitý pohyb možná.

Obnovení zdraví a funkce oblastí, které nebyly úrazem zasaženy, je obvykle hlavním cílem uzdravení. U většiny lidí, kteří se potýkají s tetraplegií, bude pravděpodobně po zbytek života nutná nepřetržitá péče.

Léčba tetraplegie

Léčba tetraplegie se často zaměřuje na zvládání bolesti a dalších příznaků a na omezení komplikací tohoto stavu.

Snížení zánětu a bolesti

Brzy po úrazu, který způsobí tetraplegii, může být užitečné použití kortikosteroidů, které zmírní otok a zánět v místě úrazu. Mezi další užitečné léky mohou patřit léky proti bolesti a svalová relaxancia.

Fyzikální terapie

Obvykle se doporučuje fyzikální terapie, která pomáhá udržet svaly a klouby co nejsilnější a nejpohyblivější. Obvykle je někdo, kdo utrpí zranění, které způsobí tetraplegii, zařazen do dlouhého rehabilitačního programu, který zahrnuje fyzikální terapii a ergoterapii, aby se naučil přizpůsobit každodennímu životu s dramatickou změnou:

 • pohyblivosti,
 • funkce,
 • nezávislosti.

S pohybem mohou pomoci speciální léčebné pohybové přístroje. Rotoped THERA Trainer Tigo je určený k procvičování nohou nebo horní části těla aktivně i pasivně. Pomocí motoru je možné s přístrojem aktivovat zbytkovou svalovou sílu.

THERA Trainer Balo je vertikalizační přístroj, který umožňuje pacientovi jistější dynamický postoj s přenesením váhy na vertikalizátor a možnost lepšího soustředění na terapeutickou práci. Nácvik funkčních pohybů může pacient provádět jistěji a bezpečněji. Pohybové možnosti v dynamickém vertikalizátoru kladou na pacienta senzorické, motorické i kognitivní požadavky

Chci koupit přístroj THERA Trainer Balo

 

Chci koupit přístroj THERA Trainer Tigo

 

Chirurgický zákrok

Ve studii z roku 2015 byly lidem s ochrnutými pažemi a rukama chirurgicky přeneseny zdravé nervy a šlachy do jejich paží a rukou. Výše uvedená studie ukázala, že u 70 % osob, které operaci podstoupily, došlo ke zlepšení samostatnosti a pohyblivosti v souvislosti s:

 • hygienou,
 • stravování,
 • dalšími funkcemi.

V závislosti na tom, jak vysoko na páteři k poranění došlo, může být přenos nervů a šlach u některých lidí možný.

Psychoterapie

Psychoterapie je důležitou součástí rehabilitace. Lidé, kteří se v budoucnu budou muset obejít bez rukou a nohou, obvykle potřebují pomoc, aby se přizpůsobili jak po fyzické, tak po emocionální stránce.

Terapie kmenovými buňkami

Další povzbudivou možností, která je zatím v experimentální fázi, je terapie kmenovými buňkami, při níž se využívají nediferencované nebo "prázdné" buňky a přeměňují se na typy buněk potřebné k nahrazení vašich buněk postižených zraněním nebo onemocněním.

Podpora při tetraplegii

Vyrovnávání se s tetraplegií je každodenní výzvou pro jednotlivce i jeho rodinu a přátele. Podpůrné skupiny pro pacienty a jejich pečovatele mohou poskytnout tolik potřebnou emocionální pomoc a informace o nové léčbě nebo jiných prostředcích ke zlepšení funkčnosti a kvality života.

Závěrem

Tetraplegie je obvykle důsledkem poranění míchy nebo mozku, které poškodí nervová vlákna natolik, že dojde k ochrnutí všech čtyř končetin. Tato zranění jsou často trvalá, ačkoli s pokroky v oblasti chirurgie přenosu nervů a možností léčby kmenovými buňkami existuje určitý prostor pro optimismus, že částečné uzdravení může být možné.

Autor článku: 

 

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.
 

Přečtěte si také:

 1. Co je to pneumokonióza?
 2. Co je to hypoxie a hypoxemie?
 3. Co je to myopatie?
 4. Co je to spánková apnoe?
 5. Co je to hemiplegie?