Co je to paraplegie?

Co je to paraplegie 

Paraplegie je typ ochrnutí, které postihuje dolní polovinu těla. Ovlivňuje vaši schopnost chodit, stát a provádět další činnosti, které vyžadují ovládání nohou, chodidel, pánevních svalů a žaludku.

V některých případech se paraplegie týká pouze jedné nohy. Tomu se říká neúplná paraplegie.

Jaké jsou příznaky paraplegie

Některé příznaky se projeví ihned a jiné se mohou rozvinout v průběhu času.

Mezi příznaky paraplegie patří:

 • ztráta citu v dolní polovině těla,
 • chronická bolest,
 • fantomová bolest v dolní polovině těla,
 • potíže s močovým měchýřem a střevy,
 • potíže při chůzi a stání,
 • přibývání na váze,
 • deprese,
 • sexuální potíže,
 • poruchy kůže,
 • infekce,
 • vysoký krevní tlak.

Jak se paraplegie diagnostikuje

Pokud se u vás objeví příznaky paraplegie, může je posoudit lékař. Provede podrobnou anamnézu, která bude zahrnovat všechny nedávné nehody nebo nemoci.

Obvykle budete potřebovat lékařská zobrazovací vyšetření, aby se zjistilo poškození, které by mohlo být příčinou vašich příznaků. Mezi zobrazovací vyšetření patří magnetická rezonance, rentgen nebo počítačová tomografie. Může vám být také provedeno vyšetření zvané elektromyografie. Tento test měří, jak vaše tělo reaguje při stimulaci postižených svalů.

Co paraplegii způsobuje

Paraplegie je obvykle způsobena poraněním míchy nebo mozku. Toto poranění zastaví přísun signálů do dolní části těla. Když mozek nemůže vysílat signály do dolní části těla, vede to k ochrnutí.

Mnoho zranění, která způsobují paraplegii, je důsledkem nehod. Mezi nehody, které mohou způsobit paraplegii, patří autonehody, pády, sportovní nehody, být obětí trestného činu.

Někdy je paraplegie způsobena stavy, které poškozují míchu a mozek (rakovina, nervová onemocnění, roztroušená skleróza, mrtvice, nádory páteře, nádory mozku, hereditární spastická paraplegie, vzácné genetické onemocnění).

Riziko vzniku paraplegie

Většina případů paraplegie je bohužel způsobena nehodami a stavy, kterým nelze zabránit.

Můžete podniknout kroky ke snížení rizika nehody, například dodržovat zásady bezpečné jízdy. Neexistuje však způsob, jak zabránit všem nehodám a zcela předejít možnosti vzniku paraplegie.

Příklady rizikových faktorů vzniku paraplegie:

 • provozování sportů s vysokou zátěží, jako je fotbal nebo zápasení,
 • provozování sportů, jako je gymnastika, potápění nebo surfování,
 • výskyt rakoviny v minulosti,
 • rodinná anamnéza onemocnění, které postihuje nervový systém.

Slovníček pojmů – různé formy ochrnutí

Různé formy ochrnutí jsou pojmenovány podle toho, jakou část těla a jak velkou část těla postihují. Význam slova paraplegie je ten, že ochrnutí postihuje pouze dolní polovinu těla. 

Mezi další formy ochrnutí patří:

 • Monoplegie. Tento typ postihuje pouze jednu končetinu.
 • Paraparéza. Tento typ částečně postihuje obě nohy.
 • Diplegie. Tento typ postihuje buď obě ruce, nebo obě nohy.
 • Hemiplegie.Tento typ postihuje jednu stranu těla. Například levou ruku a levou nohu.
 • Tetraplegie. Tento typ postihuje obě ruce a obě nohy. 

Jaké jsou možnosti léčby paraplegie

Paraplegii nelze vyléčit. V některých případech se však lidem podaří obnovit kontrolu nad postiženými oblastmi. Kromě toho vám léčba může pomoci zvládnout příznaky paraplegie.

 • Fyzikální terapie. Tento typ terapie pomáhá snižovat bolest, posilovat okolní svaly a předcházet zhoršování stavu svalů.
 • Ergoterapie. Tato terapie pomáhá jedincům s paraplegií přizpůsobit se plnění každodenních úkolů.
 • Léky na předpis. Patří mezi ně léky, jako jsou svalové relaxanty a léky proti bolesti, které pomáhají při bolestech, léky na ředění krve, které snižují riziko vzniku sraženin, a další.
 • Chirurgický zákrok. Různé chirurgické zákroky mohou pomoci léčit příznaky, řešit mobilitu a zlepšit zdravotní stav.

V průběhu času může paraplegie vést ke zhoršení funkcí a nezávislosti člověka, protože se příznaky zhoršují. Lékaři vám pomohou tyto možné komplikace omezit. Pokud se rozvinou, budete možná potřebovat další léky nebo léčbu.

Jaké zvolit pomůcky pro mobilitu

K pomůckám patří asistenční zařízení, jako jsou invalidní vozíky a elektrické skútry, které pomáhají jedincům zlepšit a udržet si mobilitu. Pro paraplegické pacienty jsou vhodné například rotopedy THERA trainer, které se dají díky obsáhlému příslušenství nastavit a přizpůsobit individuálním potřebám.

THERA Trainer Balo je dynamický a statický vertikalizační přístroj v jednom, který pomáhá lidem, jejichž schopnost stát je částečně nebo zcela omezena. Stoj v dynamickém vertikalizátoru je jistý a beze strachu z pádu.

THERA Trainer Tigo je aktivně pasivní léčebný přístroj, díky kterému je možné procvičovat nohy nebo horní část těla aktivně i pasivně. Pomocí motoru přístroj může také aktivovat zbytkovou svalovou sílu.

Je důležité myslet na to, že léčba bude záviset na konkrétním případu a příznacích. Může se také v průběhu času měnit.

 

Chci koupit přístroj THERA Trainer Balo

 

Chci koupit přístroj THERA Trainer Tigo

 

Autor článku: 

 

Fyzioterapeut Pavel Székely, Dis

Působí jako fyzioterapeut v rehabilitačním středisku Dopravního podniku hl. města Prahy již 27 let. Od roku 2003 působí jako stálý člen realizačního týmu a fyzioterapeut reprezentace České republiky v lacrosse.
 

Přečtěte si také:

 1. Co je to pneumokonióza?
 2. Co je to hypoxie a hypoxemie?
 3. Co je to myopatie?
 4. Co je to spánková apnoe?
 5. Co je to hemiplegie?