Video: Přenosný kyslíkový koncentrátor ECLIPSE 5

 

Mobilní kyslíkový koncentrátor Eclipse 5 americké výroby je určen všem uživatelům, kteří jsou závislí na kyslíku a chtějí cestovat nebo se jen dopravit na kontrolu k lékaři a nebo se projít. Přístroj je také schválen k provozu na palubách dopravních letadel, a proto uživatel není omezen jen na cestování na krátkou vzdálenost.

Přístroj je napájen z baterie nebo je také možné ho použít jako statický kyslíkový koncentrátor s napájením ze sítě doma ze zásuvky a nebo připojit jej k adaptéru při cestování automobilem. Provoz na baterii vydrží okolo 5 hodin, což už je dostatečná doba na to udělat si například delší výlet.

Režim dodávky kyslíku

U přístroje je možné využít 2 režimy dodávky kyslíku; kyslík je do těla uživatele dopravován v koncentraci okolo 95% a koncentrace kyslíku s průtokem neklesá.

  • První režim je režim kontinuálního proudění kyslíku, což znamená, že je možné jej nastavit od 1 do 3 litrů za minutu a daný proud kyslíku je stálý.
  • Druhý režim je režim tzv. pulzního módu, což znamená, že se dodává kyslík pouze při nádechu uživatele a je možné jej nastavit v 9 úrovních, což odpovídá dodávce o trochu více než 6 litrů za minutu.

Kyslíkový koncentrátor váží 8,3 kg, a proto se dodává s vozíkem, který usnadňuje transport a do kterého je jej možné usadit. 

Jak kyslíkový koncentrátor ovládat

Pojďme si nyní popsat užívání přístroje a jak jej nastavit. Ovládání kyslíkového koncentrátoru je pro uživatele velmi jednoduché a intuitivní. Operuje jen se 4 tlačítky, které jsou ve vrchní části přístroje. Jde o:

  • tlačítko pro zapnutí,
  • tlačítko pro změnu režimu (kontinuální nebo pulzní mód,
  • plus (pro nastavování průtoku kyslíku),
  • mínus (pro nastavování průtoku kyslíku).

V levé části od tlačítek je výstup z kyslíkového koncentrátoru, na který se napojují kyslíkové brýle a nebo maska. Na přístroji jsou také piktogramy, ty znázorňují, že se u něj nesmí kouřit, vystavovat jej otevřenému ohni a nebo s ním zacházet s mastnýma rukama.

Nastavování přístroje a kontrolky

Pro zapnutí je potřeba tlačítko zmáčknout po dobu alespoň 2 sekund. Po zapnutí se rozsvítí 3 kontrolky – 2 modré a 1 žlutá. Žlutá je proto, jelikož v přístroji ještě není dostatečná koncentrace kyslíku, což však nebrání připojení kanyly a normálnímu dýchání.

Kontrolka u tlačítka pro změnu režimu funguje tak, že pokud provedeme změnu nastavení průtoku (tlačítko plus či mínus), a kontrolka zhasne, jde o kontinuální průtok kyslíku s nastavením od 1 do 3 litrů. Na pulzní mód (kyslík se dodává pouze při nádechu) změníme stisknutím tlačítka pro změnu režimu a kontrolka se rozsvítí (při tomto režimu jde nastavovat až do 9 úrovní).

Na displeji v pravé části se zobrazuje stav baterie. Přístroj se vypíná stiknutím tlačítka pro zapnutí. V zadní části přístroje je umístěna baterie, tu je dobré vyjmout, jestliže přístroj déle nepoužíváte.