Video: Nastavení kolenní a kyčelní motodlahy Artromot K1

Přečtěte si podrobný postup, jak nastavit kolenní a kyčelní motodlahu Artromot K1.

Jako první krok před samotným používáním motodlahy je důležité, abyste změřili délku pacientovy stehenní kosti (femuru) od velkého trochanteru ke kloubní štěrbině. Poté co už znáte rozměr stehenní kosti pacienta, zapněte přístroj. 

Nastavte motodlahu do výchozí pozice tak, že stisknete START a necháte ji tam dojet. Motodlaha je ve výchozí pozici, když je kovový pojezd na úrovni předního plastového krytu.

  1. Nastavte naměřenou délku stehenní kosti na spodní kovové stupnici motodlahy. Umístěte pacientovu nohu do motodlahy tak, aby byl střed kolenního kloubu ve shodě (vodorovně i svisle) s černým kloubem motodlahy
  2. Nastavte vzdálenost plastové botičky tak, aby v ní pata pevně seděla
  3. Nastavte také plastovou podpěru stehna a lýtka.
  4. Zkontrolujte, že střed kolenního kloubu je v ose s černým kloubem motodlahy. 
  5. Nastavte úhel a výšku botičky dle potřeby pacienta.

Nastavte rozsahy pohybu pomocí klávesy MENU a poté stiskem příslušného parametru v MENU 1. Změnu úhlu proveďte stiskem tlačítka + nebo -. Nastavení rozsahu pohybu motodlahy přesně dle potřeby pacienta se pro maximální bezpečí provádí za chodu motodlahy.

  • Ve standardní verzi ovladače lze v dalších úrovních MENU nastavit: rychlost pohybu přístroje, čas cvičení, pauzu ve spodní a horní pozici (pauzu v extenzi a ve flexi), zahřívací program a bezpečnostní pojistku.
  • V komfortní verzi ovladače lze navíc nastavit oscilaci a protažení ve spodní a horní pozici, průběh cvičení a další programy.

Stiskem START zahájíte cvičení. V průběhu cvičení můžete motodlahu zastavit stiskem jakéhokoliv tlačítka. Proto mějte ovladač vždy při ruce. 

Chci koupit kolenní a kyčelní motodlahu Artromot K1

Chci půjčit kolenní a kyčelní motodlahu Artromot K1