Posturální Kontrola

Přístroje pro STOJ A ROVNOVÁHU

JAKÝ VÝZNAM MÁ POSTURÁLNÍ KONTROLA?

Posturální kontrola je základním kamenem všech aktivit každodenního života. Je centrálním prvkem v rehabilitaci.

„Posturální kontrola má klíčový význam pro každodenní aktivní činnosti a je tak nedílnou součástí lidské samostatnosti a mobility. Úspěšná posturální kontrola je ovlivňována mnoha faktory, jako jsou například individuální předpoklady (motorika, senzorika, kognice), okolní prostředí (např. vlastnosti terénu) a vykonávané činnosti (např. anticipační, reaktivní, dvojí úkol, atd.). V moderní, individuální a diferencované terapii by měly být zohledněny všechny tyto faktory.“

Martin Huber, Fyzioterapeut, MSc

Účinné, přesvědčivé, unikátní!

Statická posturální kontrola – vyvažování těžiště těla nad podpěrnou plochou

Anticipační posturální kontrola – přesouvání těžiště ze středu těla do všech směrů

Reaktivní posturální kontrola – cvičení schopnosti reagovat na nepředvídané rušivé jevy

Dvojí úkol – stoj pod vlivem gravitace za současného provádění motorických a kognitivních úkolů

Svalová síla – posilování v kombinaci s cvičením posturální kontroly jako významný aspekt prevence pádu

Usnadnění terapeutické práce

Přístroje THERA-Trainer usnadňují fyzioterapeutovi jeho každodenní práci a umožňují mu tak, aby se mohl soustředit na důležité aspekty léčby.

Vhodné pro všechny pacienty

Přístroje THERA-Trainer jsou určeny pro všechny skupiny pacientů a umožňují jim v každé fázi rehabilitace bezpečné cvičení ve stoji bez dodatečné podpory.

Rychlá vertikalizace

THERA-Trainer verto

Mobilizace z lůžka nebo z invalidního vozíku za méně než tři minuty přímo do stoje!

Dynamické a bezpečné cvičení

THERA-Trainer balo

Bezpečné cvičení rovnováhy i pro pacienty se zcela omezenou schopností stoje!

Maximální volnost – minimální riziko

THERA-Trainer coro

Bezpečné cvičení rovnováhy, bez strachu z pádu při maximální volnosti pohybu.

Motivace a dokumentace

Jednotlivá cvičení je možné nastavit tak, aby byla zaměřená na určitý úkol, který bere v úvahu výkonnost pacienta. Cvičení je prováděno s vysokým počtem opakování. Biofeedback pomáhá zajišťovat intenzitu cvičení.

S jistotou té správné terapie

Přístroje THERA-Trainer umožňují jedinečné cvičení stoje a rovnováhy s přímou kontrolou cviků a jejich vyhodnocením.

INTUITIVNÍ MOTIVUJÍCÍ VŠESTRANNÉ

Software THERA-soft® SB basic pro Stoj & rovnováhu

Software THERA-soft umožňuje rehabilitovat pomocí cvičení, které jsou zaměřeny na určitý úkol. Tato cvičení jsou v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

Díky softwaru je možné ukládání, dokumentace a vyhodnocování všech údajů cvičení.