Koncepce THERA

Německá společnost Medica medizintechni GmbH nabízí produkty a softwarová řešení pro všechny fáze rehabilitace. Nejnovější vědecké poznatky přenáší do „osvědčených postupů“.

Chůze – Nejefektivnější terapie chůze

Intenzivní trénink chůze na hranici maximálního výkonu, ve všech fázích rehabilitace. Nejefektivnější forma terapie, díky níž najdou pacienti krok za krokem cestu zpět do samostatného každodenního života.

Přístroj THERA-Trainer lyra.

Stoj a rovnováha

Efektivní trénink posturálního svalstva

Brzká vertikalizace a dynamický, bezpečný trénink rovnováhy. Při maximální svobodě a minimálním riziku. Tím se vytvářejí předpoklady pro samostatnost, aktivní zapojení a vyšší kvalitu života. Přístroje THERA-Trainer balo a THERA-Trainer coro.

Cílený trénink

Podporuje terapeuty a pacienty při dosažení jejich cílů. Cílí na podstatné aspekty terapie.

Ve všech fázích rehabilitace

Vhodné pro všechny pacienty. V každé fázi rehabilitace bezpečný, všestranný a motivující trénink.

Hospodárná terapie

Díky optimálnímu využití času lze s dostupnými zdroji zajistit více rehabilitace a snížit náklady.

Jízda na kole

Cílená podpora aktivity a mobility

Zvýšení výkonosti prostřednictvím intenzivního opakovaného pohybového cvičení. Pravidelný trénink síly, výdrže a pohyblivosti vytváří základ pro funkční rekonvalescenci a zlepšení motorických dovedností. Přístroj THERA-Trainer tigo